VILKÅR OG BESTEMMELSER

Mottak og oppbevaring

FidiVideo AS plikter å oppbevare og behandle mottatte medier med forsiktighet og respekt på en profesjonell og skånsom måte, slik at skade på tilsendte/innleverte medier unngås.  Dersom innleverte/tilsendte medier er i dårligere forfatning enn ventet ved mottak, skal Fidi Video AS straks gjøre kunden oppmerksom på dette, og deretter avklare videre fremdrift.  Lyden på smalfilm med lyd er vanligvis dårlig, så vi kan derfor ikke gi noen garanti på lydkvaliteten.

Lagring

Fidi Video AS tar sikkerhetskopi av det digitaliserte materiell og lagrer dette i en viss periode.  Kundens digitaliserte materiell vil imidlertid aldri bli vist frem, eller på annen måte bli benyttet av oss eller en tredjepart.  Sikkerhetskopiene er Fidi Video AS´ eiendom.  Dersom en sikkerhetskopi ønskes tilkommer en avgift.

Leveringstid

Normal leveringstid er 2-3 uker med unntak av høytider eller ferier. Mottatte oppdrag sorteres automatisk etter ankomstdato og tas i den rekkefølgen. Vi gjør oppmerksom på at leveringstiden kan variere i forhold til hvilke tjenester som ønskes utført. Særskilte leveringsfrister ved spesielle anledninger kan avtales på forhånd og disse vil bli prioritert som hasteoppdrag. Pristillegg avtales nærmere. Vi vil alltid gjøre vårt ytterste for at kundens bestillinger blir utført snarest mulig.

Prisoverslag

Et prisoverslag gitt ved levering av materiell, tilsendt via e-post eller pr. telefon vil være en ca-pris. Bakgrunnen for dette er vi noen ganger mottar pakker/materiell der det viser seg at grunnlaget for det opprinnelige prisoverslag er feil. Fidi Video AS vil da straks gjøre kunden oppmerksom på dette.

Forsikring

Fidi Video AS har forsikring som gjelder eget utstyr. Våre lokaler er svært godt sikret utenom åpningstid. Kunden må imidlertid selv sørge for forsikring på eget materiell ved brann, vannskade eller innbrudd.

Frakt og forsendelse

Fidi Video AS har ikke ansvar for pakker eller brev som er postlagt. Vi anbefaler at film- og videomateriell sendes som Norgespakke. En pakke sendt som Norgespakke er forsikret. I tillegg får man et sendingsnummer og kan enkelt spore opp pakken.

Betaling

Etter at et oppdrag er utført, sender Fidi Video AS en faktura pr. e-post (eller pr. brev). Når denne er betalt, sender vi originaler tilbake med minnepenn(er), DVD(er), etc. Kunden kan også betale pr. postoppkrav (Norgespakke med postoppkrav).

Dersom det ferdige digitaliserte materiale ikke blir hentet innen 4 uker på vårt kontor etter at vi har gitt beskjed til kunden, vil dette bli sendt i posten og betaling via oppkrav. Frakt og oppkravsgebyr kommer da i tillegg. Dersom en ankommet postsending ikke blir hentet ut, vil mottaker bli belastet for porto og et administrasjonsgebyr på kr. 150,-. Dersom betaling ikke skjer innenfor fristen vil det påløpe tilleggskostnader i form av purregebyr og/eller inkassovarsel.

Kredit kan tilbys organisasjoner og næringsdrivende. Fakturagebyr på kr. 75,- vil da bli tillagt ordren. Dersom en oppkravspakke ikke hentes, vil mottaker bli fakturert for utlagt porto samt et administrasjonsgebyr på kr. 250,- samtidig som fakturabeløpet for utført tjeneste vil forfalle. Dersom fakturert beløp ikke betales innen fristen, kreves morarente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.m. jf. 1976-12-17 – og purregebyr dersom purring på foretas. Etter en 1. purring/inkassovarsel, vil beløpet bli oversendt til et inkassoselskap for inndrivelse av det utestående beløp.

Angrerett

Som kunde har du 14-dagers ubetinget angrerett i henhold til angrerettloven. Samtidig er du som kunde pliktig til å betale de ekstra kostnader for medgått tid og materialer. Vi belaster kr. 890,- per time for utført arbeide (jf. Angrerettloven §16 – 1. ledd.) Dersom varen eller produktet er tatt i bruk som din egen, gjelder ikke angreretten. Kunden må selv bære returkostnader.

Reklamasjon

Alle henvendelser/kommunikasjon vedrørende reklamasjoner eller klager på utført arbeid skal gjøres skriftlig.  Fidi Video AS kan ikke holdes ansvarlig for privat/personlig utstyr som eventuelt måtte ha/få problemer med ved avspilling eller annet.