PERSONVERN

PERSONVERN – BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Som eksempel kan nevnes navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Behandling av personopplysninger vil i følge personopplysningsloven si enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter. Fidi Video AS er behandlingsansvarlig og/eller databehandler i relasjon til de dataene vi behandler.

Behandling av personopplysninger

Behandling av personopplysningene skjer innenfor rammen av gjeldende lov og forskrift, samt i henhold til eventuell konsesjon fastsatt av Datatilsynet.
Personopplysninger hentes inn for at selskapet skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov og/eller avtale.
Personopplysningene kan også utleveres til selskap/organisasjoner Fidi Video AS samarbeider med, så vel innenfor som utenfor EØS- og EU-området for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov og/eller avtale.

Dersom det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlig myndighet, vil registrerte personopplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav.

Merk at behandling av personopplysninger i relasjon til spesifikke tjenester og produkter kan være regulert i egne avtaler som er tilgjengeliggjort på de spesifikke produktsidene. Fra tid til annen gjennomfører vi også bruker- og kundeundersøkelser for å få en bedre forståelse for behovene til våre kunder. Vi vil bestrebe oss på å fortelle deg om hvordan vi bruker opplysningene.

Innsyn og retting

I henhold til personopplysningsloven § 18 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til Fidi Video AS. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningslovens § 27.

Oppbevaring og sletting

I henhold til personopplysningsloven § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. Fidi Video AS lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.

Cookies

Google Analytics samler inn avidentifisert informasjon (informasjon som ikke kan spores til en enkeltperson) om besøkende på vår nettside. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Google Analytics

Dataen hjelper Fidi Video med å sette opp remarketing, samt gir Fidi Video nødvendige tall på hvordan vi kan forbedre www.fidivideo.no og drive strategisk markedsføring.
Les mer om hvordan Google Analytics samler inn og behandler data her. Lurer du på hvordan Google Analytics hjelper oss med målrettet markedsføring kan du lese mer her