FILM-FORBEDRING

Bildeforbedring av smalfilm og videofilmer: FIDI PRO FILMFORBEDRING. Vi bruker bransjens mest ekstreme algoritmer for å rydde opp i støyende klipp som har synlig støy, korn, striper og andre ufullkommenheter.

bilder-vhs til dvd-google photo-behandling-personver-oppbevaring og sletting-smalfilm-smalfilm 8mm-smalfilm 16mm-smalfilm 16mm-digitalisering-digitalisering av film-digitalisering av videokassetter-digitalisering av bilder-henter og leverer-levere på døren-videokassetter-digitaliserer videokassetter-vhs-digitalisere-video-spørsmål og svar-dvd-leveringstid-digitaliserte-digitalisere video-digitalisere film-digitalisere bilder-digitalisere vhs

Vi kan forbedre dine filmer om du ønsker å redusere synlig støy, korn, striper og andre ufullkommenheter i filmene dine. Enhver form for støy i filmer kan noen ganger ødelegge den visuelle opplevelsen og kvaliteten i filmene. Dette er forårsaket av en rekke faktorer, bl.a. lavt lysnivå, sterk korning, mm.

Vårt avanserte digitaliseringsutstyr gjør det som regel unødig å forbedre videofilmene dine, men spesielt gamle Super 8mm og Dobbel8 filmer kan være av en så dårlig kvalitet at det er nødvendig med en oppgradering ved hjelp av Fidi PRO Filmforbedring, som gir en større visuell opplevelse og forbedret kvalitet til filmene dine.

Filmen bør ses i Full HD og fullskjerm.

Det er viktig for oss å fortelle deg at du kan bestemme deg for filmforbedring ETTER at du har mottatt ferdige digitaliserte filmfiler fra oss. Det er ikke sikkert at ALLE filmene dine behøver filmforbedring, eller du rett og slett føler det er unødig med filmforbedring på filmer du ikke trenger lenger. Det betyr at du i ettertid kan velge ut de filmene du føler er nødvendig å forbedre, i stedet for usett å bestille bildeforbedring for alle filmene dine på forhånd. Her kan du spare penger.

Dette er vi alene om å tilby i bransjen. Og dette kan vi tilby fordi vi sikkerhetskopierer og beholder alle digitaliserte filmer for våre kunder i minst 1 år fremover. 

M.a.o. du behøver ikke sende inn filmfilene til oss som du ønsker å forbedre. Vi har lagret filmfilene dine på våre servere og kan ta frem de filene du ønsker behandlet og ettersende disse. Når vi er ferdige, kan du velge mellom å legge filmene på en minnepenn eller be oss sende filmfilene dine via vår skytjeneste.

Vår løsning for bildeforbedring heter FIDI PRO FILMFORBEDRING. Vi bruker bransjens mest avanserte og mest ekstreme algoritmer for å rydde opp i støyende klipp.

Film- og videokvaliteten forbedres samtidig som nyanser,  detaljer og klarhet i originalopptaket bevares. I mange tilfeller reddes klipp som ellers ville være ubrukelig. Faktisk bruker vårt avanserte utstyr inntil 24 timer pr, film for å kunne utføre algoritmejobben. Her snakker vi kvalitet.

FIDI PRO FILMFORBEDRING er tilgjengelig for både smalfilm og videokassetter.